เริ่มต้นทำเกษตร 

 รู้จักตัวเอง

 ต้องถามตัวเราก่อนพร้อมแบบไหน พร้อมที่ลงไปสุดตัว หรือเตรียมพร้อมก่อนจะลงไปทำ

-ความรู้พร้อม ?

-เงินลงทุนพร้อม ?

-ที่ดินพร้อม ?

-ครอบครัวพร้อมจะเข้าใจ ?

-ตลาดพร้อม ?

-ยอมรับการขาดทุน ?

 

เราพร้อมที่จะทำกันแล้วหรือยัง